Voreshund.dk VoresHund Vores hund gåtur luftetur luftning indkald hund i løb mod ejer

Indkaldsord

Valg af indkaldsord

For at hundens indkald bliver pålideligt, skal man bruge en kommando, som hunden forbinder med det bedste i verden.

Mange bruger hundens navn som indkaldsord. Dette kan være problematisk eftersom det også bruges i mange andre sammenhænge. Man kommer tit til at sige sætninger som ”åh, hvor er du sød Fido” eller ”du er god til at ligge i din kurv Fido”. I disse eksempler betyder ”Fido” ikke at hunden skal komme hen til ejeren, og dermed får den ikke en belønning, hvis den kommer. Dette kan udvande betydningen af ”Fido” hos hunden – altså dens navn. Det kan have den konsekvens, at hunden aldrig ved, hvornår den skal komme på sit navn og dermed får den et dårligt indkald og hvornår den bare bliver snakket til i almen tale. Hunden finder derfor hurtigt ud af, at det ikke altid kan betale sig at komme. Derfor er det en god overvejelse at gøre sig, hvad det egentlig er for et indkaldsord du vil benytte. Det skal helst være et ord, der ikke bliver brugt meget i dagligdagen, og dermed ikke bliver nævnt i flæng. Det kan sagtens være et bestemt fløjt, et kælenavn eller en kommando som ”kom” eller ”her”.

Indkaldsordet skal betinges altså bevidst kobles sammen med noget positivt for hunden, og det bliver det ved simple lege, hvor det valgte ord, fløjtet eller komandoen bliver sagt, når hunden er i bevægelse hen mod dig. Når hunden kommer hen til dig skal der være max belønning. Det vil sige, at det ikke skal være den kedelige tørkost, men derimod frikadeller, pølse eller, for nogen hunde, endnu bedre – leg med dig. Hunden forbinder kommandoer med følelser og stemninger, og derfor er det også vigtigt og har betydning, hvordan du agerer, din energi og fejring af, at hunden kommer hen til dig skal være stor.

For at få et godt indkald kan du bruge følgende fremgangsmåde:

Det er vigtigt, at du starter med at sætte kriterierne så lavt, at chancen for succes er 100% i starten.

  1. Beslut dig for hvad dit indkaldsord/fløjt/kommando er.
  2. Hav lommen fuld af rigtig gode godbidder eller et legetøj, som du kun bruger i træningsrelationer og som din hund elsker. Altså noget helt særligt og attraktivt for hunden.
  3. Find et område, hvor antallet af forstyrrelser er minimalt. Du kan f.eks. starte i jeres have, i stuen, på en fodboldbane. Det vigtigste er bare, at din hund ikke bliver fristet af nye dufte, lyde, mennesker, andre hunde etc.
  4. Stil dig et sted i haven og ligeså snart din hund bevæger sig væk fra dig (men vær skarp her, for du skal ikke kalde på den, hvis du kan se den er fuldstændig opslugt af noget andet), så bruger du dit forudbestemte indkaldsord. Ligeså snart hunden vender sig om mod dig og eventuelt bevæger sig mod dig, så skal du belønne med dine godbidder eller legetøj. Grunden til, at du skal belønne ligeså snart du får opmærksomhed eller bevægelse mod dig er, at du skal få hunden til at associere tilbageløbet mod dig som noget RIGTIG sjovt.
  5. Gentag øvelsen mange gange.
  6. Når I er sikre på øvelsen i kendte og trygge omgivelser, og du er sikker på hunden forstår dens indkaldsord, så kan du enten rykke træningen hen til et sted, hvor der er lidt flere forstyrrelser eller opsætte forstyrrelser der, hvor I allerede trænede. Byg forstyrrelserne langsomt op! Gør det først sværere for hunden når den er sikker i indkaldet med den forrige grad af forstyrrelser. Husk altid at stile efter succes, og aldrig gør brug af dit indkaldsord, hvis du er i tvivl om hunden kommer. Så gør du det samme som i eksemplet med ”Fido” ovenfor, og udvander indkaldsordet.

Problemløsning

Hvis du oplever din hund konsekvent ignorerer dig, så kan du sætte en lang indkaldsline på (ikke en flexline!), så når hunden ignorerer dig, så kan ligeså stille trække den ind mod dig. Her er det vigtigt, at det ikke sker voldsomt, og ligeså snart hunden selv bevæger sig mod dig, at du belønner den for at komme, selvom det er med ”hjælp”.

Hvis du ofte oplever, at din hund i returløbet gør en pause for at snuse eller lignende, så er det fordi du ikke er spændende nok og du blev nedprioriteret til fordel for en god duft, tissested etc. I sådan et tilfælde skal du stille og roligt gå hen og hente hunden, og du skal hverken skælde den ud eller rose den. Hunden skal lære, at den uanset hvad, ikke får succes med at vælge dig fra. Det er vigtigt at være konsekvent.

Hvis indkaldet ikke fungerer, skal du sætte kriterierne ned og gøre det så let for hunden, at det kommer til at fungere. Hvis I kun har trænet alene i haven eller på en boldbane, kan du ikke forvente at hunden kommer når I er i en hundeskov fuld af sjove nye hundevenner. Opbyg sværhedsgraden for hunden lige så stille. Træn mens der er én velkendt og måske for hunden lidt kedelig legekammerat et stykke væk. Ryk så denne tættere på. Derefter måske to hunde i nærheden, som ikke gør så meget opmærksom på sig selv, måske træner de ”sit” eller ”dæk” med deres ejer.  Til sidst flere hunde og mere spændende steder, og måske endda hunde der leger sammen. Hvis indkaldet mislykkes, er omgivelserne sikkert for svære og forstyrrende for hunden, og så er du gået for hurtigt frem. Nogle gange går man to skridt frem og et skridt tilbage.

Find også Vores Hund her: