Hilse med snor

Du kender måske situationen, hvor du kommer gående med din hund i snor, og der kommer en anden hund imod dig. Måske er denne hund løs, men den kan også ligeså godt være i snor. Uanset hvad, så skal du med det samme, at du opdager hunden, gøre op med dig selv, om din hund og dig har lyst til at hilse på den anden hund. Hvis du har lyst til at hilse på den anden hund, så kan det være en god ide at få kontakt med ejeren af den anden hund for at afklare, om de også har lyst til at hilse på jer. Det kan være alt fra at spørge, om de har lyst til at hilse til anden kommunikation, hvor der er en klar tilkendegivelse af, at de gerne vil hilse på jer. Hvis du er i tvivl, om de vil eller de har sagt nej, så skal man respektere dette. Det kan godt være, at din hund er sød og rar, men du ved ikke, om den anden er. Du ved heller ikke, om den anden hundeejer er ude at træne, at vedkommendes hund ikke skal hilse på alle hunde den møder på sin vej. Det er ofte et koncept, som mange hunde kan have svært ved at forstå, og derfor er det ofte noget man bør træne med sin hund.

Nu forudsættes det, at den anden hundeejer har tilkendegivet, at de gerne vil hilse på jer. Her kan man dele hilse-momentet op i tre dele;

Begge hunde er frie

Hvis begge hunde er frie, så er det en god ide at sikre sig, at der er rigelig plads omkring jer. Når to hunde mødes, kan det nogen gange godt gå lidt for vildt for sig, fordi de begynder at løbe omkring. Det vil ikke være sjovt, hvis man skal holde øje med cyklister, biler, gående mm., når hundene lige har slået sig løs.

Derudover er det oftest en god ide, at man gør sig nogle overvejelser om, hvordan mødet bliver godt for begge parter. Hvis man f.eks. har en labrador, og man bare slipper den løs for, at det kan løbe hen og hilse på en bomuldshund, så kan det godt ske, at bomuldshunden bliver utryg, når en stor labrador kommer løbende. Derfor kunne det være en ide, at man lader den lille hund/usikre hund få lov til at komme hen til den anden hund, i stedet for det er to hunde som stormer ind i hinanden. Det kan nemlig både give knubs, skræmme hundene eller føre til en dårlig oplevelse, som man gerne vil være foruden. Samtidig er det fint, hvis man venter med at lade hunden komme hen til hinanden indtil man er relativt tæt på hinanden. Så er man som ejer også tættere på, og man kan bedre komme til undsætning, hvis nu det, mod forventning, går galt.

Den ene hund er i snor, og den anden er løs

Når en hund er i snor, så kan hunden godt føle sig indskrænket i sit kropssprog eller låst fast. Den kan måske føle, at den ikke kan komme væk fra en situation, som den ikke bryder sig om. Uanset hvad, så fører en snor nogle hæmninger med. En hund som gerne vil hen til en anden hund, den kan f.eks. finde på at trække i snoren. Når en hund trækker i snoren, så skabes der et unaturligt kropssprog for hunden, og det kan gøre, at den anden hund bliver usikker på, hvor venlig den hund egentlig er. Det kan gøre, at mødet ikke bliver en ligeså god oplevelse, som den kunne være blevet.

Et godt udgangspunkt kan derfor være, at den hund som er fri skal befinde sig i en afventende position og lade hunden i snor komme hen og hilse og ikke omvendt. Det kræver selvfølgelig noget mere impulskontrol at have hunden uden snor til at forholde sig afventende, men hvis man ikke kan det – så bør man nok overveje, om man bør gå med hunden løs.

Begge hunde er i snor

Som nævnt tidligere, så kan snoren gøre, at hundene føler sig fastlåst eller indskrænket, og en hund som trækker i selen skaber et unaturligt kropssprog, som der kan være svært for andre hunde at tyde som noget positivt. Uanset hvad, så er det som udgangspunkt ikke det mest oplagte tidspunkt for hundene at lege, hvis de er i snor. Det kan derfor være en god mulighed, at man bare lærer sin hund at hilse og derfra gå videre.

En måde at lade det foregå på, når hundene skal hilse på hinanden er, at ens hund befinder sig på højre side af en, og den anden hund befinder sig på sin ejers højre side. Så vil hundene stå på en måde, hvor det er lidt lettere for ejerne at komme videre fra mødet på en mere smertefri måde, da hundene ikke når at blive viklet ind i hinden ligeså let. Derudover kan selve det, at man skal komme væk fra mødet på en ordentlig måde også være svært. Mange hunde har ikke altid lyst til at vende ryggen til en anden hund og bare gå sin vej. Hvis man så trækker sin hund afsted alligevel, så ændrer du din hunds kropssprog samtidig med, at din hund kan føle, at du indskrænker dens valgmuligheder. Dette kan resultere i, at din hund blive usikker i situationen og knurrer, hvilke kan provokerer den anden hund . Det kan derfor være en god ide, at du indtil mødet har en god kontakt med din hund, og du så giver den lov til at hilse med en kommando. Herefter har du givet lov til at hilse, og så kan du også give en kommando som siger, at nu går I videre. Dette kan du koble sammen med at du langsomt begynder at gå fremad uden at give i hundens snor. Hvis din hund er på din højre side, så vil den ligeså stille flytte sig for at føle med, da din krop begynder at gå ind i dens vejbane. Hvis din hund ikke er klar til at gå videre, så er det OK, og så kan du afvente, at den er klar til at tage kontakt med dig igen. Husk altid at beløn din hund for at tage kontakt med dig – desto mere du forstærker det, desto hurtigere vil din hund tage kontakt til dig efter mødet.

Uanset hvad, så er det dit ansvar, at din hund får en god oplevelse med at hilse på en fremmed hund, men det er også dit ansvar, at du ikke overtræder den andens hunds grænser ved bare, at lade din hund hilse uden tilladelse. At hilse på andre hunde skal helst være en god oplevelse for alle parter.

Skal/Skal ikke – hvad er god etikette?

Er du i tvivl om, hvad reglerne, de uskrevne regler og kutymen for at hilse på andre hunde er?

At hilse; for hundens eller din egen skyld/gode oplevelser

Hvordan afgører du, om mødet er en god ide? Hvordan sikrer du dig, at det bliver en succes?

Find også Vores Hund her: