Mollerup skov

Mollerup Skov er en 97 Ha stor, relativ nyanlagt skov beliggende i den nordlige del af Aarhus mellem Risskov og Skejby – afgrænset af Skejbyvej, Langengevej og Skejby Nordlandsvej. Det at skoven er forholdsvis nyanlagt gør, at der er gode stisystemer, og træerne er tynde. Det gør det nemt at se andre hunde og f.eks. råvildt på lang afstand. Netop vildt er der meget af, så det skal man være opmærksom på, hvis man hunde der har tendens til at ville jage disse. Der er marker med græssende kreaturer, som rigtig gode at socialisere og træne på.

Her er mange små skjulte ruter, som man kan gå på opdagelse på, væk fra stierne ind mellem træerne. Der er mange dufte, som hundene elsker. Alt i alt giver det god mulighed for, at gå tur på hundens præmisser.

Der er desuden en shelterplads. Foran shelteren findes der en tilhørende bålplads. Ved siden af shelteren ligger der en naturlegeplads, som er helt perfekt til dogparkour (læs vores input til dogparkour her) samt til at aktivere hunde med f.eks. godbidssøg (læs vores input til aktivering med foder på gåturen her).

Hvis man gerne vil ud og gå en lang tur, kan man fra Mollerup skov følge stiforbindelsen til Terp og Lisbjerg (over Mollerup golfbane) og til Egå Engsø.

Mollerup skov er ikke den mest besøgte skov, men i weekenderne er der væsentlig flere mennesker. Dog er der i hverdagene skovbørnehaver, der besøger skoven i dagtimerne. Mollerup skov det er en dejlig rolig skov at gå tur i hverdagene.

Ved Mollerup skov er der ligeledes et afgrænset indhegnet område, hvor der er en hundeskov, hvor hunden må gå uden snor.  Hundeskoven ligger ud mod Langengevej og for enden af Kantorvænget hvor der også er mulighed for parkering. Hundeskoven er flittigt benyttet.

Find også Vores Hund her: