Rydde op

At lære hunden at rydde op er et sjovt ”show” trick. Det er et trick, der har mange elementer, hvilket betyder, at det er komplekst at indlære. Rydde op er derfor også et trick, hvor man kan skrue for sværhedsgraden. Derfor er det et trick, der altid kan finpudses, da der både kan varieres i sværhedsgrad for, hvor spredt legetøjet er, hvor mange stykker legetøj der er, hvor hurtigt det skal gå samt meget mere. I alt sin enkelthed går tricket ud på, at hunden skal samle legetøj og aflevere det ned i en kurv eller kasse. Indlæringsmetoden, der er beskrevet i denne artikel, har fokus på, at hunden skal tænke selv. Ved at holde fokus på hundens selvstændighed, kan man få en langt mere selvstændig hund, når den laver øvelsen. Dette kommer til at se meget mere imponerende ud end, hvis man skal guide hunden igennem hele oprydningen.

 

Du skal bruge noget forskelligt legetøj og en spand/kasse/lignende.

Det kan sagtens være, at din hund springer nogle steps over, og hvis den gør det, går du bare videre derfra. Det er nemlig meget forskelligt, hvor ivrige hunde er efter at have ting i munden. Derfor varierer det meget, hvor ivrige de er efter at tilbyde den adfærd.

 

Vi beskriver to fremgangsmåder, men der findes mange andre. Disse fremgangsmåder er ikke bedre end andre, og hvilken fremgangsmåde, der er bedst, afhænger af hunden og dig.

 

Første fremgangsmåden er som følgende:

   • Sæt dig på gulvet med ét stykke legetøj på gulvet. Når hunden kigger på legetøjet klikker/markere du efterfulgt af en godbid. Dette gør du nogle gange, indtil hunden ikke er i tvivl om, at det er legetøjet, der skal være fokus på.
   • Herefter sætter du kriteriet op til, at hunden skal røre ved legetøjet.
   • Når hunden ikke er i tvivl om at det, der udløser belønningen, er at røre ved legetøjet, begynder du at forlange, at hunden skal enten røre med snuden, derefter med munden og til sidst tage det i munden. Hvis din hund er vant til at tage ting i munden, kan dette godt være det næste kriterie.
   • Når hunden har forstået, at det handler om at tage legetøjet i munden, tager du spanden ned på gulvet. Du placerer spanden lige foran dig, så hunden ikke kan undgå at komme til spanden, når den går hen mod dig. Når hunden samler legetøjet op, venter du til, at den kommer hen mod dig og spanden, du klikker/markerer så snart, hunden er over spanden med legetøjet. Dette fortsætter du med et par gange, for hunden vil med stor sandsynlighed slippe legetøjet for at få godbidden, når du har brugt din klikker/markørord. Dette step arbejder man med et par gange, indtil hunden har fået en vis selvstændighed.
   • Når du har fornemmelsen af, at den har en vis selvstændighed, så tilbageholder du klikket/markørordet, og afventer, at den slipper legetøjet, som der vil falde ned i spanden.
   • Herefter kan du placere legetøj nr. to (den må meget gerne minde om legetøj nr. et) tæt på, hvor du afventer, at den selv går ud og søger legetøj nr. to efter, at den har afleveret legetøj nr. et i spanden. Det er helt okay, hvis hunden bliver lidt frustreret, men det er bare et tegn på, at den tænker. Hunden skulle gerne selv kunne regne ud, at den skal søge nr. to legetøj, samle det op og aflevere det, hvis du har trænet opsamlingen og afleveringen af legetøj nr. 1 godt nok. Disse to steps minder om hinanden i en sådan grad, at hunden bør kunne overføre hele processen af legetøj nr. 1 til legetøj nr. to, da hunde arbejder i billeder, og billederne her minder om hinanden. Hvis ikke den kan det, så er du gået for hurtigt fra legetøj nr. et til legetøj nr. to.

 

Anden fremgangsmåde er som følgende:

Denne fremgangsmåde forudsætter, at din hund kan apportere. Det er vigtigt at tænke over at dette er en kompleks øvelse, og derfor er noget der skal bygges op over længere tid.

 

   • Først starter du med at kaste et stykke legetøj og belønne din hund for at komme og aflevere det i din hånd. Dette gør du et par gange for at igangsætte adfærden.
   • Herefter gentager du step n ummer et, men bare med spanden i hånden.
   • Så placerer du spanden på gulvet og kaster legetøj og belønner den for at aflevere det i din hånd, som er over spanden. Dette gentager du et par gange.
   • Bagefter kaster du legetøjet og lader legetøjet glide igennem dine fingre ned i spanden, hvor du klikker/marker for, at det falder ned i spanden.
   • Når hunen med succes har afleveret til spanden gennem din hånd et par gange, afventer at hunden slipper legetøjet ned i spanden og klikker/marker for det.
   • Når din hund har fundet ud af, at der kommer en belønning ved at slippe legetøjet ned i en spand, så kan du gå videre til næste skridt. Næste skridt er, at du i stedet for at kaste legetøjet, triller det afsted og lader hunden hente det og aflevere det i spanden. Derefter kan du lade legetøjet falde ned på jorden og lade hunden samle det og aflevere det i spanden. Til sidst lader du legetøjet ligge på jorden ved siden af jer og lader hunden samle det og aflevere det i spanden. Til sidst kan du begynde at ligge legetøjet længere og længere væk.
   • Når hunden er helt sikker på, at den samler legetøjet op og aflevere det i spanden, uanset hvor legetøjet ligger, så kan du introducere legetøj nr. to. Det gør du ved, at du lægger to stykker legetøj rundt omkring, og du tilbageholder dit klik/markørord efter afleveringen af legetøj nr. et. Herefter lader du gerne hunden blive frustreret. Dette betyder, at den tænker. Hunden skulle relativt gerne let koble det at aflevere legetøj nr. et sammen med opsamling af legetøj nr. to, da begge scenarier er ens for hunden.

 

God træningslyst!

Find også Vores Hund her: