Elefant

Elefant – eller baljeøvelsen – er et trick, hvor hunden skal stå med begge forpoter på en balje, og gå rundt om baljen med bagpoterne. Elefant er et super godt trick at træne med sin hund. Det er både et godt cirkus trick, men det har også en række fysiske fordele, da det øger kropskontrollen og styrker musklerne i bagpartiet. Hvis man træner en sport med sin hund, hvor den skal gå meget fri ved fod, er det også et genialt værktøj til at forbedre vendinger. Derudover øger elefanttricket også hundens forståelse for dens position i fri ved fod.

 

I indlæring af elefant er der to elementer. Det første er, at der skal skabes værdi hos hunden for at komme op på en balje med forpoterne. Det andet er, at hunden skal have en forståelse for sine bagben, og begynde at flytte dem uafhængigt af forbenene rundt om baljen.

Du skal bruge:

  • En balje (en rund opvaskebalje, eller en anden rund forhøjning, som hunden kan stille forpoterne på)
  • En masse godbidder
  • Klikker (hvis I er vant til at træne med klikker)

Forpoter på baljen

Dette trin indlæres meget forskelligt fra hund til hund. Der er mange ting, der spiller ind for, hvilken fremgangsmåde, der er mest hensigtsmæssig. 

Hvis hunden mister interessen, eller ikke ved helt, hvad den skal, kan du hjælpe den forsigtigt i gang ved at flytte på baljen, eller flytte dig om på den anden side, så baljen er imellem jer.

Ved at have baljen imellem jer, kommer hunden også lette til at ramme baljen, da den formodentligt vil søge mod dig og godbidderne.

Det er en god ide at fejre succeserne og holde en hel fest med din hund med jævne mellemrum, da det øger hundens motivation for at blive ved og giver den selvtillid. En fest kan være mange ting, men et aktivt afbræk vil de fleste hunde se som en stor og god belønning.

Det er forskelligt om det virker bedst at stå op eller sidde ned i starten. Prøv dig frem. Det afhænger også af hundens størrelse, og hvad hunden er vant til når I træner.

For nogle hunde kan det være svært med afstand til føreren, og for andre kan det være rart med rum og plads til at arbejde på.

Mister hunden hurtigt interessen, kan du også tage baljen væk, når hunden ”tjekker ud” / ikke koncentrer sig om øvelsen. For derefter så at finde den frem igen med det samme. Det leder hundens opmærksomhed tilbage på baljen.

Det er en god ide at belønne over baljen eller tæt på den.

Hvis I sidder fast i øvelsen og hunden ikke vil røre baljen med poterne, kan du sætte gang i processen ved at lokke et par gange med en godbid, hvor du holder godbidden på den modsatte side af baljen end hunden. Beløn, hvis hunden ved et uheld kommer til at røre baljen med poterne, når den strækker sig ind over. Det er en god ide kun at benytte denne lokke udvej, hvis man virkelig har forsøgt sig med de andre ting. Ved at lokke hunden tænker den ikke på samme måde selv. Hunden får derved ikke så meget motivation og selvtillid ved at regne det ud.

Så snart hunden har været oppe på baljen med poterne et par gange, så stop med at lokke med en godbid. Hvis det stadig er svært, kan du forsigtigt anspore hunden ved at røre baljen. Hav is i maven, og lad hunden selv regne det ud.

Det er vigtigt belønningen også kommer i positionen – det vil sige, imens hunden står med forpoterne på baljen, og ikke kun bagefter. Det er for at forstærke hunden i, at den position er rigtig god.

Selvom det er svært at stoppe mens legen er god, er det netop kodeordet. For som det vises her på videoen, burde der være stoppet lige efter anden gang den lille Shih Tzu havde været oppe på baljen, da hunden her er ved at være træt. Det viser han tydeligt ved en række overspringshandlinger. Kommer du i sådan en situation er det vigtigt at lade hunden få succes og komme op på baljen, og så afslutte det træningspas efterfølgende. Det er meget krævende for hunden at skulle tænke selv, derfor er det bedre at dele træningen op i små sessioner.

En tilbydende hund

Nogen hunde fanger det hurtigere end andre. I startfasen belønnes der for både når en og begge poter rører baljen. Beløn gerne, hvis hunden bliver stående på baljen lidt længere tid.

Her gælder det om at være tålmodig og lade hunden selv tilbyde. På videoen ses også en langt mere tilbydende hund end den første, hvilket giver nogle andre problemstillinger og en lidt anden fremgangsmåde.

Husk også her at belønne i position, det vil sige, når hunden står med begge poter på baljen. Når hunden har søgt op på baljen, kan du kaste en godbid væk så den søger væk fra baljen, og dermed er klar til et nyt forsøg.

Bevægelse rundt om baljen

Når hunden sikkert stiller sig op på baljen og bliver stående, begynder du at belønne for den mindste bevægelse med bagbenene. Udnyt placeringen af den belønning, du giver hunden, så du forlænger hundens bevægelse med bagbenene. Beløn gerne tæt på hundens modsatte øre. Det vil sige, det øre den bevæger sig væk fra. Tænk meget over, hvor du placerer dine belønninger. Det er smart at gøre det over baljen, hvis hunden er gået af baljen. Men hvis den har bevæget bagbenene og stadig står på baljen, skal det stadig være på siden af hovedet. På den måde får man belønnet i enten position eller i bevægelsesretning og får skabt positive associationer for hunden med øvelsen.

Det kan være smart at bestemme sig for én retning at starte med. Så du kun belønner for hundens bevægelser den ene vej, og ignorerer når den går den anden vej. På den måde lærer den at gå hele vejen rundt.

Hvis hunden ikke af sig selv tilbyder at bevæge bagbenene, kan du hjælpe den på vej i begyndelsen ved at flytte dig, og hunden belønnes for at følge med. Pas på du ikke bevæger dig for meget, for man må ikke komme til at presse hunden. De fleste hunde har det bedst med at stå lige over for føreren hvor de lettest kan se dit kropssprog. Gør så din bevægelse rundt om baljen mindre. Det er en god ide ret hurtigt at udfase din bevægelse, og i stedet være hurtig og præcis i belønningen, når hunden selv bevæger sig bare en lille smule. For jo længere tid man bruger støtte hjul, jo længere tid tager det at pille dem af. Du kan udfase bevægelsen langsomt ved dernæst at læne dig lidt til siden i stedet for at gå et helt skridt. Husk at placere belønningen i forlængelse af hundens bevægelser. Her gælder det om at have en god portion tålmodighed, da øvelsen lige har set en smule anderledes ud for hunden.

Husk det stadig skal være sjovt. Så gode aktive pause med masser af leg og positiv energi er en god ide.

Hele vejen rundt

Den sværeste del af øvelsen er, når hunden skal den sidste smule vej rundt, med ryggen til dig. Det kan hjælpes i gang ved, at du bevæger dig den modsatte vej samtidig, eller lige inden hunden når dertil. På denne måde bliver det svære punkt hurtigere overstået.

Hvis det er svært for hunden, kan du, mens du belønner den for at have rykket bagbenene, flytte dig. På den måde bliver hunden ikke frustreret over, at du flytter dig, fordi den har opmærksomheden på godbidden, den er ved at få. Denne teknik kan dog godt være lidt kompliceret med større hunde, hvor det kan være svært at nå. Men det kan også være en udfordring for små hunde, da man kan komme til at læne sig ind over dem. Så vær opmærksom på, hvad din hund synes er ok.

Hvis din hund er rigtig god til håndtarget/snudetarget, kan du også bruge denne øvelse som hjælpemiddel i indlæringen. Som med lokning og andet, skal håndtarget udfases ret hurtigt igen.

Elefant-øvelsen kan blandt andet bruges til indlæring af plads- og fodpositionen (i videoen kaldet sko) og lære hunden at få bagdelen ind på plads, så man får en rigtig flot lineføring og fri ved fod.

Hvis hunden er god til elefantøvelsen, vil vendinger ofte blive langt bedre fordi hunden er mere bevidst om sin bagdel.

Man kan også bruge den til at komme ind og stå lige foran, som vist her på videoen under kommandoen her.

Find også Vores Hund her: