Danse

Danse, tvist, snurre eller spin – kært barn har mange navne, men et er sikkert, og det er det er et hyggeligt lille trick, de fleste hunde elsker at lave, når de har lært det. Danse er et trick, hvor hunden drejer en omgang rundt om sig selv. Det er en bevægelse der bliver brugt i både dogdancing og rallylydighed . Dette trick kan indlæres på forskellige måder. Her i artiklen er der beskrevet to indlæringsmåder. Den første metode forudsætter, at hunden kan et håndtarget . Den anden metode kræver, at du som fører er skarp i belønning og timing. Fælles for begge metoder er, at du skal bestemme dig for, hvilken retning du indlærer først. Hunde har ofte en fortrukken side, ligesom vi mennesker er højre eller venstrehåndet. Så hvis du ved hvilken side, der er din hunds foretrukne side, så indlær tricket til den side først. Det skal dog nævnes, at når hunden har lært at danse den ene vej rundt, og skal lærer det den anden vej rundt, så kan det være en god ide at indlære fra begyndelsen igen. For hunden kan godt se det som to forskellige ting at danse mod henholdsvis højre og venstre.

 

Metode 1

 • Hunden skal have et nogenlunde sikkert håndtarget, så start med at få hunden til at tilbyde et håndtarget over et par gange.
 • Flyt derefter din hånd en anelse mod den retning, du har bestemt dig for, at hunden skal dreje først. Bare lige akkurat nok til at hunden skal flytte sig en smule efter din hånd.
 • Når hunden har forstået at den skal følge din hånd, kan du sætte din hånd ned, så hunden skal bevæge sig lidt mere.
 • Når hunden har forstået konceptet i at den skal følge din hånd, kan du prøve at få den til at snurre en hel gang rundt om sig selv. Kom gerne med en kæmpe jackpot belønning, når det lykkes hunden at dreje en hel omgang. Men jackpot belønning menes, at det virke skal belønnes for f.eks. ved brug af ekstra gode godbidder, høj stemmeføring, legetøj m.m.
 • Når hunden 8 ud af 10 gange snurre hele vejen rundt, kan du begynde at sætte kommando på. Det gør du ved, at sige den kommando du vil bruge, og først bagefter vise den rundt med hånden. Det vil sige hunden skal hører kommandoen, før den ser, at du går i gang med øvelsen.
 • Nå I har gjort det nogle gange, kan du begynde at udfase din hånd.

 

Metode 2

Den anden metode man kan indlære danse på er ved at shape den. Denne proces kan godt tage længere tid og er mere krævende for både hund og fører. Men til gengæld, kan det være en sjov og selvtillidsstyrkende proces der styrker relationen og samarbejdet mellem hund og fører på en helt anden måde end den første. Læs mere om shaping her (link til artikel), det kræver selvfølgelig, at din hund har en forståelse af et markeringsord eller en klikker og at I har arbejdet med disse metoder før.

 • Placer dig over for hunden. Hvis hunden er vant til det og kan arbejde med det, kan det være en fordel at sidde på jorden foran hunden, da det giver bedre mulighed for at observere hundens bevægelser.
 • Afvent derefter hunden. Så snart hunden tager initiativ til at kigge, flytte sig eller på anden måde indikere bevægelse i den retning du har bestemt at indlære først, marker du efterfulgt af en belønning, som kastes i den retning hunden bevæger sig. På den måde belønner du i bevægelses retning og skaber derfor en forventning hos hunden om, at der sker noget godt i den retning, du gerne vil have den bevæger sig.
 • Afvent at hunden tjekker ind hos dig igen. Beløn den gerne, når den har tjekket ind og stillet sig foran dig. Derefter venter du på, at hunden tager det mindste initiativ mod den rigtige side igen. Når hunden gør det, markerer du og belønner ved at kaste godbidden i den rigtige retning.
 • Denne proces gentages, indtil hunden ikke er i tvivl om, at det med at bevæge sig i den retning giver en belønning.
 • Derefter sætter du langsom kriteriet op til, at hunden skal bevæge sig lidt mere indtil, at den kan bevæge sig hele vejen rundt om sig selv.
 • Når hunden har forstået, hvad øvelsen går ud på – det vil sige, at efter du har kastet en godbid tjekker den ind, og drejer rundt, næsten med det samme 8 ud af 10 gange – kan du begynde at sætte kommando på. Dette gør du ved, at så snart hunden har spist den kastede godbid og er på vej til at tjekke ind, siger du den kommando, du vil koble på adfærden. Det vil sige, inden hunden er gået i gang.

 

Rigtig god træningsfornøjelse.

Find også Vores Hund her: