Cirkel

Cirkel er et trick, der kan overføres til mange ting. I alt sin enkelthed, er det meningen at hunden skal cirkle om et objekt. I denne artikel vil der tages udgangspunkt i, at hunden skal cirkle om en stok, da dette også er en af færdighedsprøve trickene. Læs mere om færdighedsprøverne her.

Inden man starter med tricket, er det vigtigt at gøre sig overvejelser om, hvordan man godt kunne tænke sig at det færdige trick skal se ud. I denne artikel er der beskrevet to indlæringsmetoder. Hvis man bruger nummer to metode, kan det være svært at få hunden til at være helt selvstændig, med dette menes at det kan tage lang tid at pille håndtagene af.

Tricket kan øges i sværhedsgrad, ved at man selv cirkler den modsatte vej samtidig. Men Det kan også øges ved at lave afstand til genstanden, der skal cirkles omkring.

Fremgangsmetode 1

Denne fremgangs metode benytter sig af shaping, principperne, og skaber dermed en langt mere selvstændig øvelse. Det kan dog tage længere tid, og flere træningssessioner at komme frem til det endelige resultat.

   • Start med at holde stokken lodret så den støtter på gulvet, hundens udgangsposition skal være en stå.
   • Vent til hunden selv tager initiativ hen mod stokken, lige så snart hunden har vist interesse for stokken markerer/klikker du efterfulgt af en belønning. Her er det meget vigtigt at tænke over din belønningsplacering. Så når hunden har taget kontakt til stokken, smider du en godbid i den retning du vil have hunden til at gå. Det vil sige, at du belønner i bevægelses retning. (bestem dig for en retning du arbejder på, så hunden ikke bliver belønnet i begge retninger.)
   • Man skal holde sig for øje at adfærden skal komme før godbidden, så man ikke lokker hunden rundt i cirklen, ved at lægge en slags Hans og Grethe spor ud. Så det vil sige, det er først når hunden har taget initiativ i den rigtige retning, at godbidden falder.
   • Dette gentages nogle gange, og når hunden har fået en belønningsforventning, om at godbiden kommer rundt om stokken, sætter du dit kriterie op til at hunden skal bevæge sig en smule rundt om stokken.
   • Kriteriet for hvor meget hunden skal bevæge sig rundt, inden du markerer/klikker efterfulgt af en godbid, sætter du løbende op. Så hunden skal gå længere og længere for at den får godbidden.

Det er vigtigt i træning som dette at holde mange pauser. Træningen skal helst også gerne foregå over flere dage.

   • Når hunden er begyndt selvstændigt at kunne cirkle rundt om stokken, og der er kommet længere og længere mellem belønningerne, kan du sætte kommando på. Dette gøres ved inden du sætter stokken ned, kan du sige din kommando, og derefter lader du hunden udfører den ønsket adfærd.

Fremgangsmetode 2

Til denne fremgangsmetode skal din hund kunne et snudetarget, som du kan læse mere om her.

   • Start med at få hunden til at give snudetarget et par gange.
   • Derefter stiller du stokken på gulvet imellem jer. Sæt hånden ned tæt på stokken, for at få hunden til at lave snude target tæt på stokken, så snart hunden rammer din hånd klikker/markerer du efter fulgt af belønning. Denne proces gentages, men hvor du rykker hånden langsomt rundt om stokken, så hunden får en cirkel om stokken. Du skal være skarp i kriteriet om, at hunden skal ramme hånden.
   • Når hunden har fået forståelse for snudetarget tæt på stokken i en cirkel, begynder du at belønnede hunden for bare at gå mod hånden, det vil sige, hunden behøver ikke at ramme hånden længere, men der skal markeres for at den bevæger sig mod hånden.
   • Så skal der arbejdes på at du fjerne håndtegnet mere og mere, så du rykker hånden op så det ikke er akavet for dig selv.
   • Til sidst sætter du kommando på.

Rigtig god træningslyst

Find også Vores Hund her: