Bakke

En af de øvelser, der kan svære at lære sin hund er at bakke væk fra en. Øvelsen kaldes mange ting, så som bak, væk, tilbage og lignende. Det er både en øvelse, som er god for hundens kropskontrol og det kan også være en grundøvelse for mange andre tricks, blandt andet bakke rundt om en, bakke ved siden af på plads eller bakke slalom mellem benene. Bakke væk fra en er en øvelse, der kan bruges i mange hundesportsgrene, for eksempel i rally, hvor hunden skal bakke tre hundelængder væk fra en, i færdighedsprøverne eller i dogdancing.

Der findes mange forskellige måder, man kan indlære bakke væk på. Der er ikke nogen måder, som der er bedre end andre, da det afhænger af hunden. Derfor kan man opleve, at hvad der virker for andre, ikke virker for en selv og ens hund. Samtidig har de forskellige indlæringsmetoder både styrker og svagheder, som man skal være klar over inden man går i gang med indlæringen. Det kan være, at nogle indlæringsmetoder øger risikoen for en mere skæv bakke end andre eller, at en indlæringsmetode gør det svært at få en selvstændig bakke. Uanset hvad, så er det vigtigt inden man starter, at man har gjort op med sig selv, hvordan ens bakke skal se ud – må hunden trippe baglæns, skal det ske i en flydende bevægelse, må den bakke skævt etc.

Bakke kan som nævnt indlæres på mange måder, men vi har valgt kun at beskrive og filme to af dem.

Den ene fremgangsmetode er som følgende:

Her skal du bruge en klikker/markørord, godbidder og en targetplade. Hvis din hund ikke er bevidst om eller trænet i at bruge en targetplade, kan du læse mere om det HER. Det er vigtigt, at din hund er fortrolig med et bagbenstarget.

   • Du starter med at øve bagbenstarget et par gange for at igangsætte adfærden.
   • Herefter kan du ved hjælp af et snudetarget bede din hund om at læne sig frem med vægten på forbenene, imens bagbenene stadigvæk er fastlåst på targetpladen. Når du har fået den til at læne sig frem, afventer du, at hunden skyder vægten tilbage på bagbenene. I det hunden laver denne vægtforskydning tilbage til bagbenene klikker/marker du efterfulgt af en belønning. Det gør du for at fange hunden i den adfærd, den skal bruge til at bakke. Inden en hund bakker, vil den nemlig altid lægge sin vægt tilbage på bagbenene.
   • Når du har belønnet for vægtforskydning et par gange, kan du begynde at lade hunden træde et skridt ned fra targetpladen. Når hunden har trådt et skridt ned af targetpladen med et af sine bagben, afventer du, at hunden træder tilbage på target med sit bagben. Dette trin gentager du et par gange, og så udvider du det til, at hunden skal træde flere skridt fra target, så den skal bakke længere og længere tilbage, indtil du marker/klikker.
   • Varier gerne længden til target, så du ikke kun øger afstanden, men også går tilbage, og tager korterer afstand.
   • Nu er det vigtigt, at du har gjort op med dig selv, om hunden må bakke skævt, trippe eller lignende. Det er vigtigt under targettræningen, at du er helt klar om, hvad den må og ikke må. Hvis du f.eks. ikke vil have, at din hund bakker skævt, så skal du aldrig belønne den for at bakke skævt. Hvis den bakker skævt to-tre gange i træk, så er du gået et skridt for hurtigt frem, og så må du mindske afstanden til targe pladen igen.
   • Når din hund er fortrolig med at bakke tilbage på target pladen under de rammer og regler du har sat op, og med den afstand, som du gerne vil have det i, så er du klar til næste skridt. Nogle gange kan man også springe dette skridt over, hvis din hund har fanget bakke øvelsen hurtigt og let. Nu skal du belønne hunden for varierende bakkelængder, så hunden lærer, at den skal blive ved med at bakke, indtil den får signal om andet. Det er også med til at modvirke, at hunden bakker et par skridt, kigger op til dig, bakker lidt igen osv. At lave varierende belønning for bakkelængderne er, at nu belønner hunden på forskellige tidspunkter, hvor den er på vej op til target pladen. Nogle gange belønner du den allerede efter 2 skridt baglæns, andre gange 10 skridt baglæns. Pointen er her, at hunden ikke får belønningen først, når den når target pladen, men derimod, når du siger den har bakket nok. Dette er også med at afvænne hunden med brugen af target pladen ved bakke.
   • Langsomt sætter du kommando på, hvor du siger bakke lige inden, at hunden bakker.
   • Herefter kan du fjerne targetpladen og sige kommandoen, hvortil hunden gerne skulle bakke, indtil du marker/klikker. Hvis ikke, så er du gået for hurtigt frem.

 

Den anden fremgangsmetode er som følgende:

   • Du starter med at have hunden stående foran dig. Du belønner hunden et par gange for at blive i stående position foran dig. Husk ikke at bruge kommandoen stå, da du ikke ønsker at forvirre denne position ved, at hunden tror, at stå betyder bakke i sidste ende. For nogle hunde er det bedst at indlære bakke, når man sidder foran dem.
   • Herefter afventer du, at din hund bevæger sine bagben i en retning bagud. Det behøver ikke være mere end en vægtforskydning. En vægtforskydning bagud er det første skridt mod bakke. De mindste vægtforskydninger marker/klikker du efterfulgt af en godbid, du forsøger at kaste ind mellem forbenene. På denne måde belønner du i bevægelses retning, nemlig bagud.
   • Når hunden har fundet ud af, at en vægtforskydning resulterer i en belønning, afventer du, at hunden tager et skridt bagud/bevæger med sine bagpoter. Dette gentager du 3-4 gange, og herefter forlanger du mere bevægelse fra bagporterne.
   • Langsomt sætter du kriterierne op, så din hund skal bevæge sine bagpoter mere og mere bagud for at opnå klikker/markeringen og belønningen.
   • Husk at få belønnet i bevægelses retning, ved at kaste godbidden ind mellem forbenene. For på den måde skaber du en belønningsforventning, hvor hunden forventer at belønningen kommer bagud. På denne måde kommer det til at kunne betale sig for hunden at bevæge sig væk fra dig, da det er der belønningen kommer.
   • Når din hund er helt fortrolig med at bakke, og den selvsikkert bakker bagud, så kan du begynde at sætte kommando på lige inden, at den begynder at bakke.

 

Hvis du oplever, at din hund bakker langsomt eller i uregelmæssigt tempo, så er du med stor sandsynlighed gået for hurtigt frem. Samtidig kan du kigge på din belønning strategi – hvordan belønner du for en korrekt bakke? Nogle hunden vil skynde sig at bakke, hvis belønningen er sjov, for så ved de, at der venter noget godt i den anden ende. Her kan du eksperimenter med legetøj og godbidder. Enten belønne inde mellem forbenene på hunden, hvor du kaster belønningen derind eller lege med afstands belønninger. Det vigtigst er, at du skaber en forventning hos hunden om, at ligeså snart, at den har bakket, så er belønningen god.

God træningslyst!

Find også Vores Hund her: