potetarget

Potetarget er en meget anvendelig og sjov øvelse, og den er forholdsvis nem at indlære. Øvelsen kan bruges som hjælpemiddel i mange træningssammenhænge. Den kan for eksempel bruges, hvis man vil lære sin hund at løbe frem til noget, eller gå et bestemt sted hen og blive stående der på kommando. Det er rigtig nyttigt, hvis man dyrker hundesport som for eksempel rally-lydighed, agility eller almindelig lydighed. Det kan også stå for sig selv som et hyggeligt lille trick, man kan vise frem. Hvis man shaper et potetarget kan indlæringsprocessen samtidig være selvtillidsstyrkende og relations opbyggende.

Når man skal indlære et potetarget, skal man først gøre det helt klart overfor sig selv, hvordan man gerne vil have at den færdige øvelse skal se ud:

 • Vil du for eksempel have, at hunden har en eller to poter på targetpladen?
 • Vil du have at hunden bliver stående i positionen indtil du siger til? Eller skal hunden bare ud og røre targetpladen?
 • Er det forben eller bagben den skal røre ved taargetpladen med?

For at opnå succes ved indlæringen af potetarget, er det vigtigt, du har et helt klart og tydeligt billede af, hvordan du vil have den færdige øvelse skal se ud. Husk, at din hund ikke ved, hvordan det færdige resultat ser ud, så det er vigtigt du gør – ellers bliver det svært at guide hunden i den rigtige retning.

I dette eksempel, og i videoen nedenfor, arbejdes der med at begge forpoter skal stå på en targetplade. En targetplade kan være hvad som helst, for eksempel en musemåtte, et stort låg fra en tupperwarebøtte eller en plade af skum. Det skal bare være noget, der er anderledes end underlaget, som hunden står på, så hunden nemt kan finde og genkende targetpladen. Derfor er det også en god ide at target pladen har en anden farve end gulvet eller græsset man indøver det på. Det er en god ide altid at bruge den samme targetplade til forbens-target og en helt anden til bagbenstarget, men man skal bruge den samme targetplade hver gang man træner det. Det visuelle signal og syn gør det lettere for hunden at skelne imellem øvelserne og vide, hvad den skal, i stedet for at gå på verbal kommando alene.

En fremgangsmåde til at indlære forpote-target kunne være:

 • Start med at sætte dig ned. Især hvis din hund ikke er så stor. Så er du tættere på hunden, og du kan levere belønningerne hurtigt og præcist. Det er altid en god ting i indlæringsfasen at være bevidst om ens egen position. Sid gerne på den ene side af targetpladen, og hav hunden på den anden side overfor dig.
 • Klik/sig et markørord og beløn blot for interessen i targetpladen. Et klik/markørord kan blive udløst, idet hunden bare kigger på targetpladen eller snuser til targetpladen i starten, især hvis du har en forsigtig hund. Lige så stille, når hunden er helt sikker på, at det er targetpladen I arbejder med, og gerne interagerer med den, kan du sætte kravet op til, det der udløser klik/markør og belønning.
 • Det næste delmål kunne være, at hunden skal røre ved pladen med snuden. Dernæst at den rører targetpladen med en uvilkårlig pote.
 • Til sidst kan du kræve at hunden rører ved targetpladen med begge forpoter, før du klikker/markerer og belønner.

Problemløsning

Hvis hunden skraber på pladen, tilbageholder du din markør/belønning og prøver igen. Hvis hunden insisterer på at skrabe på pladen, så tag den eventuelt væk, om bag ryggen ganske kort, og find den derefter frem igen. Der skal ofte ikke ret mange gentagelser af dette til, før hunden forstår, at hvis den skraber forsvinder det sjove stykke ”legetøj” I hygger jer med, og så vil den prøve noget andet i stedet.

Du kan eventuelt med jævne mellemrum runde øvelsen af med at kaste en godbid væk fra targetpladen, så hunden skal ud og hente den, og dermed ”nulstilles” øvelsen, og I skal starte øvelsen forfra. Det er en god ide at gøre sådan og ikke sende hunden væk fra pladen, hverken ved hjælp af kropssprog eller ord. Det skal være frivilligt, da hunden ikke skal have det med at søge væk fra pladen forbundet med noget negativt. Hvis hunden søger tilbage på targetpladen med begge forben, så har den forstået grundprincippet i øvelsen. Først når hunden har fået en slagt yoyo-effekt, altså den søger tilbage med det samme, bør man gå videre.

 • Det næste skridt, som er oplagt at træne, er at træne det, hvor du lidt sidder anderledes, og til sidst, hvor du står op imens. Nogen hunde har ingen problemer med denne ændring, mens andre hunde pludselig kan synes, at øvelsen bliver ret svær. Derfor skal du være forberedt på at sætte kravene lidt ned igen og eventuelt gå et step eller to tilbage igen. Det er fordi, at når du ændrer position, så ændrer du også det visuelle billede for hunden.
 • Derefter kan begynde at opbygge tiden, hunden skal blive stående på targetpladen. Når hunden tilbyder at sætte begge forpoter på pladen, tilbageholder du klik/markør og belønningen bare en brøkdel af et sekund længere, end du ville have gjort tidligere. Når det går godt tilbageholder du klik/markør og belønning et sekund, dernæst to osv., indtil hunden kan blive stående så længe, som du ønsker.

Release-signal

i denne øvelse kan det være en god ide at huske at indføre et ”Release-signal”. Release-signalet er et ord, der betyder, at nu må hunden gå af targetpladen. Det kan være Okay/Værsgo/Fri eller lignende. Ordet skal konsekvent siges lige efter, at du har klikket/markeret og belønnet. Hvis I ikke normalt arbejder med release-signaler til fx sit/dæk mm, så vil hunden måske ikke vide, hvad det betyder i begyndelsen. Det betyder ikke så meget, da den skal nok lære det. Her kan man eventuelt igen benytte sig af at kaste en godbid væk, som hunden skal ud og finde lige efter, at du har givet release-signalet. Efterhånden skal hunden nok lære, at den skal blive stående, indtil du giver den lov til at forlade targetpladen.

 • Det kan være en god ide at sætte en kommando på øvelsen. Du kan kalde det Target/Plade/Touch/Felt/Forben/Bagben/Pote osv. I begyndelsen siger du ordet lige før hunden sætter poterne på targetpladen. Det gentager du her nogle gange, hvor mange gange er forskelligt fra hund til hund. Derefter kan du sige kommandoen, du har valgt og afprøve, om hunden forstår, hvad det betyder. I videoen nedenfor er kommandoen egentligt sat på for tidligt. Det kan være en ulempe, da det fastfryser adfærden, og den kan blive svær at videreudvikle.
 • Herefter begynder du at træne hunden i at blive stående, mens du bevæger dig. Start igen i det små, og begynd for eksempel med bare at læne dig lidt til siden eller tilbage. Derefter kan du tage et halvt skridt og straks gå tilbage til udgangspunktet. Husk at belønne hunden en masse for at blive i positionen. Gentag hvert skridt, til hunden er sikker i det, før du går videre. Så kan du måske tage et skridt baglæns, eller til siden også to. Langsomt kan du begynde at bevæge dig længere væk.
 • Du kan gøre det endnu sværere for hunden ved at løbe eller hoppe eller gå hele vejen rundt om hunden. Husk igen at træne småbitte skridt ad gangen, og beløn rigeligt.
 • Så kan du begynde at sende hunden frem til targetpladen, ved at hunden står ved siden af dig et lillebitte stykke fra targetpladen, og du beder hunden gå derhen. Langsomt kan I øge afstanden til det ønskede. Igen skal man huske at gentage øvelsen, indtil hunden er sikker, inden man øger afstanden.

Bakke hen til target

Hvis du indlærer et bagbenstarget, træner I det, at bakke hen på target, lidt på samme måde som det sidste punkt ovenfor. Her er det bare væsentligt, at hunden kan stå op foran dig med fronten mod dig. I placerer jer på denne måde et lillebitte stykke foran targetpladen, og du beder derefter hunden om at søge derhen. Den vil da højst sandsynligt bakke et lille skridt, da det er den nemmeste måde, for den at komme derhen. Derefter kan I som beskrevet i punktet ovenfor, øge afstanden ganske langsomt. Man kan så sætte en separat kommando på hundens bakkeadfærd, og derefter fjerne targetpladen. Som ovenfor skal det ske lidt ad gangen, og ikke gøres sværere, før hunden er helt med på hvad den skal.

God fornøjelse!

Find også Vores Hund her: