Spontan kontakt

Som navnet på øvelsen antyder, så handler denne øvelse grundlæggende om, at hver gang din hund tager spontan kontakt til dig– det vil sige, at den kigger dig i øjnene, så skal du belønne den. Den spontane kontakt skal komme, uden at du gør noget eller forsøger at få din hunds opmærksomhed, med lyde eller ved at kalde dens navn eller lignenede. Den skal selv tilbyde adfærden, at kigge på dig.

Derfor er øvelsen relativ simpel at indlære – hver gang hunden kigger på dig, så skal du belønne den i det sekund, hvor den tager kontakt til dig. Din hund vil hurtig finde ud af, at det kan betale sig at tage kontakt til dig. Når hunden har fanget konceptet i, at den opnår en belønning ved at kigge på dig, så kan du begynde at forlænge tiden, den holder kontakten med dig.

I starten belønner du den i det øjeblik, hvor den tager kontakt til dig. Så kan du strække tiden, hvor hunden tager kontakt til dig til at vare et sekund, så to sekunder og sådan fremdeles. Til sidst vil hunden kunne tilbyde dig en langvarig fast kontakt, og denne kontakt er noget du kan bygge videre på fremadrettet i al din træning med hunden, da kontakt er grundelementet i din relation til din hund.

Det anbefales, at du går i gang med spontan kontakt derhjemme i trygge omgivelser, hvor der ikke er så mange udenoms forstyrrelser. Når spontan kontakt fungerer hjemme i vante omgivelser, så kan du forsøge det ude i uvante omgivelser. Husk at al begyndelse er svær, og desto flere forstyrrelser der er omkring dig (dufte, lyde, mennesker, andre hunde mm.), desto sværere er det for din hund at vælge disse forstyrrelser fra og dig til. Til sidst vil du forhåbentlighave en hund som altid vælger kontakt med dig til fremfor de forstyrrende omgivelser.

Find også Vores Hund her: