fly-ball

Flyball er en form for stafetløb med hunde. Sporten er ikke er særligt udbredt udenfor USA. I Flyball kæmper et hold af fire hunde om at gennemføre en bane, hvor der er opstillet en række spring, som hundene skal over. Når forhindringerne er passeret, når hundene frem til en kasse, som der kaldes en boomerang. Ved denne kasse udløses der en tennisbold ved, at hunden sætter af på en udløsende plade. 

Bolden skal så bringes tilbage samme vej over springene. Når hunden er kommet tilbage, afleveres bolden til hundeføreren. Når hundeføreren har fået bolden, starter den næste hund på holdet. Det gælder om at være det første hold, der har fået alle fire hunde igennem.

Sporten er ikke stor i Danmark, men kan dog trænes enkelte steder. Den vinder mere og mere frem, og på dansk hundeferie 2019 blev der endda udbudt hold med flyball.

Banen er 15,5 meter lang og har fire forhindringer, der skal springes over. Efter disse fire spring, når hunden frem til boksen med tennisbolden. Flyball handler altså i høj grad om fart; men også om evnen til at fange bolden hurtigt og komme tilbage med den i munden. Det vil sige, at det er en form for apportering med forhindringer disciplinen handler om. Samtidig passerer hundene hinanden i høj fart, mens de er meget tæt på hinanden, hvilket ligeledes er et element, der kræver træning og evner af hunden. Det er nemlig meget svært at arbejde så tæt for for hunden med så høj intensitet. Det kræver virkelig, at hunden kan håndtere stres og kan have fokus på den opgave de har – at hente bolden og bringe den tilbage igen.

I Flyball kan alle hunderacer deltage, da forhindringernes højde afhænger af størrelsen på den mindste hund på holdet. Man har endda konkurrencer, hvor det er et krav, at de fire hunde på holdet alle er af forskellige hunderacer.

Læs mere om Flyball her 

Videoer:

https://www.youtube.com/watch?v=qgq2lQZ6avY

Konkurrence:

https://www.youtube.com/watch?v=Drp8Gu4lx5U