kaste og gribe bold

I denne øvelse skal du bruge en klikker og en bold.

For at blive bedre til at håndtere dine klik, kan det være en god ide at få øvet dig uden, at hunden er til stede. Det kan man gøre på flere måder. Her i videoen bliver der kastet en tennisbold op i luften, og hver gang den er på det højeste sted i luften, bliver der klikket/markeret. Film gerne dig selv lave den her øvelse, for på den måde kan du se, om din timing er helt forkert eller, om du faktisk er god til at time dit klik/markering. For nogle gange er der længere fra tanke til handling, end hvad man lige tror, hvilket kan medføre, at det kan være svært for hunden at forstå, hvornår den har gjort noget rigtigt.

En anden måde man kan øve timingen på, er ved at sætte sig og se fjernsyn og bestemme sig for at markerer, hver gang der bliver sagt et bestemt ord. Det kunne for eksempel være ”og” eller ”er”.

Held og lykke med øvelsen!

 

Find også Vores Hund her: