Godbidder legetøj Tug-E-Nuff pocket rabbit skin
Borfder collie klikker træning belønning klikker hund Viggo verdensbedsteviggo
Hånd med klikker

Timing og belønning

Nogle gange kan man blive SÅ frustreret over, at ens hund overhovedet ikke forstår, hvad man vil have den til. Man synes selv, at det er rigtig indlysende, hvad den skal. Problemet er, at inde i dit hoved, har du et helt klart billede af, hvordan øvelsen ser ud, og hvordan i trinvis får trænet jer hen til resultatet. Der hvor der oftest opstår problemer er, at din hund IKKE har tilsvarende billede inde i hovedet af, hvordan øvelsen skal ende ud med at være Denne problemstilling er især gældende, når man benytter sig af shaping i større eller mindre omfang.

For at blive bedre til at mestre shaping, timing og belønning i din daglige hundetræning, så kræver det, at:

  • Du til dels selv forstår, hvordan det er at blive ”shapet” til at udføre noget, hvor du ingen ide har om, hvad du skal gøre eller lave for at udføre noget korrekt.
  • Du har helt styr på, hvornår timingen for din belønning skal falde, og hvorfor den skal falde i præcist det sekund.
  • Du forstår betydningen af belønning, og hvordan man med de rette belønningsmåder kan fremme træningen.

Alt dette lyder egentlig rimelig simpelt – men er det nu også det?

For det første er det vigtigt, at du har et helt klart billede inde i dit hoved af, hvordan øvelsen skal ende med at se ud. Dette billede skal være en konstant faktor, og det må ikke ændre (ubevidst) udsendende undervejs i træningen, da det vil skabe forvirring og frustration, og i sidste ende kan det ende ud i, at din hund opgiver at løse opgaven. Ud over det faste billede af, hvordan øvelsen skal se ud, så skal du inddele indlæringen af vejen til den færdige øvelse ind i små delmål. Hvis det er svært at inddele indlæringen i små delmål, kan det måske hjælpe at se det som en pyramide. Ved en pyramide er den allersidste sten på toppen af pyramiden, den færdige øvelse. Men for at komme derop med den sidste sten, så skal man langsomt bygge pyramiden op sten for sten fra bunden. Samme princip gælder ved indlæringen, hvor hvert enkelte lille trin skal bruges til at skabe fundamentet for at ligge næste lag, og næste lag, indtil du når den færdige øvelse.

Husk at din hund ikke kender målet, så for den er hver enkelte sten en øvelse i sig selv. Derfor oplever man tit lidt frustration ved sin hund, når den har gjort det den tror er rigtigt , da den plejer at få belønning for netop den adfærd, men du vil nu gerne bygge næste lag ovenpå, og det gør man ved at trække sin belønning lidt, indtil hunden gør lidt mere, end hvad der tidligere kræves for at få en belønning.

For at forstå denne proces for hunden, og samtidig have en bedre forståelse for indlæringen, kan man med fordel afprøve LEGO-legen.

For det andet, så er det vigtigt, at din timing for, hvornår hunden gør det rigtige, falder på det rigtige tidspunkt. Har du helt styr på, hvornår klikket/markørord skal lyde, så din hund ved præcist, hvornår den gjorde det rigtige? Hvis timingen ikke er 100%, så har din hund sværere ved at forstå, hvornår den har gjort det rette. Prøv at tjekke din egen timingsteknik med Kaste-og-gribe-en-bold øvelsen.

For det tredje, så har din belønning en enorm betydning for, hvor hurtigt din hund indlærer og forstår en øvelse. Nogle gange kan det være godt at være hurtig til at belønne, belønne i bevægelsesretningen, i positionen, væk fra target genstanden etc. for at skabe mere bevidsthed om, hvad man vil have hunden til.  For at øve hurtigheden til at belønne kan du prøve rød-gul-grøn-kop øvelsen eller ved præcision ved belønningen kan du øve ”Kallaha”.

Timing, belønning og forståelse er altafgørende for en succesfuld træning med din hund.

Lego-øvelsen

Få en bedre forståelse for, hvilken situation din hund er i, når du shaper den til en ny øvelse. få samtidig en forståelse for hvor vigtig din timing er. 

Rød-Gul-Grøn

Kaste og gribe bold

Kallah-spillet

Ved at spille kallah med godbidder, bliver man bedre til belønnings håndtering, og dermed meget bedre og mere præcis i sin belønning af hunden. 

Find også Vores Hund her: