Min hund og andres børn

I samspillet mellem hunde og børn er der ofte forskel på, om det er vores egne børn, vi snakker om, eller om det er andres. I denne forbindelse kan der til tider opstå problemer – oftest fordi både børn og hundes reaktion på hinanden kan være uforudsigelige. Uanset opdragelse vil der altid være en vis uforudsigelighed, når det kommer til børn. Særligt set med hundens øjne. Rigtig mange hunde er faktisk lidt bange for børn. Børn bevæger sig underligt, børn skriger, børn slås og børn råber. Og ligegyldig hvor godt hundens sprog er, og hvor meget den forsøger at kommunikere via sit hundesprog/kropssprog, så forstår/læser de færreste børn det. Derfor er det vigtigt, at du som hundeejer er din hund nærmest – du er din hunds advokat. Det er din fornemste opgave at sikre, at et møde bliver en god oplevelse for både hund og barn.

Ingen hunde er ens, og du kender din hund bedst. Herhjemme har jeg én hund, der elsker børn. Hvis hun kunne, ville hun nærmest kravle op i barnevognen til dem. Min anden hund søger derimod aktivt væk fra børn. Han gider dem ikke, og deres uforudsigelighed gør ham usikker. Særligt med sådan en hund er det min opgave at værne om ham, og sikre at han ikke føler sig presset ud i en situation, han ikke befinder sig godt i.
Samtidig er det en super god måde for mig som ejer til at undervise andres børn i ’hund’. Dette kan eksempelvis være at sætte sig ned med siden til hunden, og derved ikke stirre stift på hunden, for at give hunden mulighed selv at hilse roligt på barnet. Herudover fortælle børnene at de ikke skal kramme eller kysse hunden, og ej heller røre den for meget i ansigtet. I stedet skal de stille nusse hunden i den rigtige pelsretning m.v.  Ved pædagogisk at sætte ord på hvordan hunden har det, og hvorfor man skal gøre de forskellige ting, hjælper du børnene med at få en bedre forståelse for hunden – til stor gavn for alle parter.

Får du venner/familie med børn på besøg er det en rigtig god ide at kridte reglerne op for både børn og forældre. Det kan f.eks. være, at børnene ikke skal gå hen til hunden, når den ligger i sin kurv, samt undlade at prøve at tage mad eller legetøj fra hunden osv. Sæt nogle følelser på, som børn forstår: ”Nova er træt, og ligger i sin seng, så hun skal ikke forstyrres”, ”Nova bliver lidt bange, når du råber så højt” osv. Det gør det mere håndgribeligt for børn at forstå. Lær børnene at være rolig omkring hunden, så der er en afslappet atmosfære.

En universel regel der gælder, når du har hund, er, at små babyer, tumlinger og yngre børn aldrig må være alene med din hund eller hvalp. Børn kan hurtigt uforsætligt komme til at presse hunden på en forkert måde eller gøre ting, som kan skræmme hunden. Føler hunden sig i sidste ende for presset, kan den forsøge at flygte og derved vælte barnet omkuld, eller endnu værre sige fra ved at knurre eller bide i afmagt. Så sørg for du altid kan holde øje med situationen.

Du er som voksen en rollemodel for barnet, på både godt og ondt. Så tænk over selv at være rolig og ikke råbe af hunden eller lignende, for så gør barnet det samme. Hvis du viser den rigtige fremgangsmåde i forhold til at omgås hunden, så lærer barnet også en fornuftig, respektfuld og sikker omgang med hunden. Ligesom børn i deres udvikling skal lære at interagere med andre børn, og guides og hjælpes lidt, så skal de også lære hvordan man på bedst mulig vis er sammen med hunde.

Ovenstående kan godt virke som om, at børn slet ikke skal have lov til at interagere med hunden. Tværtimod er dette langt fra tilfældet. Ofte kan barnet med tiden blive en, for hunden nærmest herlig og utrættelig legekammerat, og hunden kan blive en rigtig god og loyal ven for barnet. Det vigtige er, at børn lærer at forstå hundens grænser, og ikke overskrider disse set fra hundens perspektiv. Når børn har forstået, hvordan de skal være omkring deres nye firbenede ven, kan de ofte knytte et tæt bånd med hunden. Vi har masser af gode ideer til hvilke aktiviteter du kan lave sammen med både hund og børn, som begge parter vil nyde godt af. De kan lære, hvordan man passende leger med hunden – f.eks. via tricks såsom ’gipote’ eller ’danse’. Lad barnet belønne hunden for god adfærd – f.eks. en simpel succesfuld ’dæk’ øvelse. Dette gør, at hunden forbinder barnet med noget positivt. Succes er, når både barn og hund lærer at være høflige og hensynsfulde overfor hinanden, og man kan se, at de nyder hinandens selskab.

Tænk over de ovenstående råd når du og din hund er sammen med børn – så er du derved rigtig godt på vej til at skabe en hel unik relation mellem barn og hund. Der er andre gode artikler og inputs at finde her, både for forældre med hund og hundeejere uden børn. 

Find også Vores Hund her: